Զինագործ դարբնի օր

 

21 հունիսի, 2014թ.

«Չիլինգարյան/Մամիկոնյան տոհմ» ՊԱՀԿ-ն Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրում կազմակերպեց «Զինագործ դարբնի օր» առաջին տոնակատարությունը:  

Զինագործ դարբնի օր

Զինագործ դարբնի օր

Հետագայում <<Զինագործ դարբնի օր>> տոնաատարությունը անվանվեց <<Հրե զարկ>> և Երևանի քաղաքապետարանի հետ միասին իրականցվում է <<Էրեբունի- րևան>> տոնակատարության շրջանակներում:

 

09 hոկտեմբեր, 2016թ.

<<Էրեբունի-Երևան>> տոնակատարության շրջանակերում անցկացվեց զինագործ դարբնի <<Հրե զարկ>> միջոցառումը:

 

14 հոկտեմբեր, 2017թ.

<<Էրեբունի Երևան-2799>> տոնակատարության շրջանակում անց կացվեց <<Հրե զարկ>> զինագործ դարբնի փառատոնը:

<<Հրե զարկ>>

 

 

 
/