Մասիս Սարգսյան

Տոհմի պատմության ուսումնասիրման հանձնաժողով`
Նախագահ Մասիս Սարգսյան 
հեռ.094-20-84-28
e-mail: sarmasis@yahoo.com

/