Ավագանու խորհրդի նիստ

Արձանագրություն 25.01.2020թ.

ք.Երևան

«Չիլինգարյան /Մամիկոնյան/ Տոհմ” ՊԱՀԿ ավագների խորհրդի նիստի.

 «Չիլինգարյան /Մամիկոնյան/ Տոհմ» ՊԱՀԿ (Կազմակերպություն) ավագներիխորհուրդին մասնակցում էին 14 հոգի (քվորումն ապահովված էր, ցանկը կցվումէ): Կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արթուր Չիլինգարյանը խորհրդի հաստատմանը ներկայացրեց նիստի օրակարգը, որի առնչությամբ խորհրդի անդամների կողմից ներկայացվեցին առաջարկություններ: Առաջարկությունների ներառմամբ Խորհրդի կողմից հաստատվեց նիստի օրակարգը (կցվում է): Հարցերի ըստ հերթականությամբ քննարկումների արդյունքում միաձայն քվեարկությամբ որոշվեց` 1. Յուրաքանչյուր երեք ամիսը մեկ գումարել Կազմակերպության Ավագների խորհրդի նիստ, որը հերթականությամբ պետք է տեղի ունենա որևէ տարածքում` ըստ Կազմակերպության կողմից հաստատված տարածքների հերթականության: 2. Ստեղվել հանձնաժովող, որը պետք զբաղվի էլեկտրոնային տոհմածառի ընդլայնմամբ, տարածքային ստորաբաժանումների հետ տարվող աշխատանքների բարելավմամբ, ինպես նաև լիազորություն տրվեցին հանձնաժողովին հարկ եղած դեպքում տարածքային ստորաբաժանման պատասխանատուի փոփոխման հարց բարձրացնել: Հանձնաժողովի անդամներն են` Ահարոն Չիլինգարյան, Սամվել Գրիգորյան, ԱրթուրՉիլինգարյան: 3. Ստեղծվել Կազմակերպության Օպերատիվ Շտաբ, որը պետք է զբաղվի կազմակերպության ընթացիկ գործունեությամբ, որին վերապահվեցին նաև ընթացիկ գործունեությանն առնչվող հարցերի դեպքում օպերատիվ որոշումների կայացման լիազորություններ` դրանց վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը ՀԿ Նախագահին տրամադրելու հանձնարարությամբ: Շտաբի անդամներն են` Կարեն Առաքելան , Նորիկ Սարգսյան, ԱրտակՉիլինգարյան և Արթուր Չիլինգարյան: 4. Յուրաքանչյուր տարի, դեկտեմբեր ամսին կազմակերպել դրամահավաք ճաշկեույթ: 5. Անդամավճարների հետ կապված, 2020 փետրվար ամսից այսուհետև Ավագանու անդամները կվճարեն 3000 և ավել գումար, իսկ տոհմակիցները 500 դրամ:

Չիլինգարյան /Մամիկոնյան/Տոհմ” ՊԱՀԿ տնօրեն Արթուր Չիլինգարյան

25.01.2020թ.

Նիստի մասնակցածների ցանկ.

  1. Բադալյան Վազգեն Արշակի 2. Գրիգորյան Սամվել Ազատի 3. Սարգսյան Արմեն Ժորայի 4. Չիլինգարյան Ահարոն Հարությունի 5. Չիլինգարյան Արտաշես Արծրունի 6. Չիլինգարյան Սաղաթել Հենրիկի 7. Առաքելյան Կարեն 8. Ենոք Վարազդատի Չատինյան 9. Չիլինգարյան Առնո Մելսի 10. Սեյրան Արծրունի Չիլինգարյան 11. Սարգսյան Նորիկ Գևորգի 13. Չիլինգարյան Արթուր 14. Չիլինգարյան Անդրեաս 15. Մելս Չիլինգարյան

 

/